nieawangardzista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szą krytykę: bądź jako epizod w rozwoju liryki rewol. (programowy zbiór Sterna i Jasieńskiego —*■ Ziemia na lewo 1924), bądź jako „dziecinna choroba" awangardy, która dotknęła także nieawangardzistów (Słopiewnie J. Tuwima), bądź wreszcie (pogląd współcześnie dominujący) jako charakterystyczny ferment myślowy i artyst. przygotowujący grunt dla wystąpień in. odłamów awangardy i wiążący literaturę poi. u progu 281...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1984. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.