niebiblista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) % Takie głosy można by mnożyć w nieskończoność. To są wszystko wybitni egzegeci współcześni, dzisiejsi, „ze skrzydła postępowego“ (Bultmann!). Jedynym niebiblistą jest tu Renan (zm. 1892). Ale o wiele waż niejsze od pytania o prawdziwości cudów jest pytanie o ich prawdę 22...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.