niebiegun

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wzajemnie. Marks nie przypisywał większego znaczenia przeciwieństwom tego rodzaju, lecz wysuwał na pierwszy plan pojęcie skrajności, zakładające istnienie przeciwieństw wyrażających różne istoty. „Prawdziwymi rzeczywistymi skrajnościami byłyby biegun i niebiegun, rodzaj ludzki i rodzaj nieludzki”31. Skrajności takie, oparte na sprzeczności pomiędzy istotami, z konieczności są walczącymi ze sobą stronami. Do nich, zdaniem Marksa, nie da się zastosować pojęcie pośredniczenia (pojęcia tego używa Marks, jak widać, w sensie heglowskim). Marks pisał: „Między dwiema rzeczywistymi skrajnościami nie może być pośredniczenia, a to właśnie dlatego, że są one rzeczywistymi skrajnościami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ojzerman, T. I. 1966. Powstanie filozofii marksistowskiej, tłum. W. Jankowski, M. Kelles-Krauz, L. Smolińska, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.