niecentrum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W obu jednak występuje centralizacja wokół jakiejś osi — dźwięku centralnego. Miną wieki, zanim z tej zasady „centrum — niecentrum” wyłoni się zasada wyższa: model melodyczny, raga, nomos, maąam, który sam, będąc całością melodyczną, stanie się zarazem wzorem i jako całość — „strukturą odniesienia” dla wariacyjnych permutacji. Jest to...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1965. Szkice z estetyki muzycznej, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.