niedoborowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Objawy niedoboru niektórych składników pokarmowych mogą ulegać nasileniu przy równoczesnym nadmiarze innych; nadmiar ryboflawiny obniża przyrosty ciężaru i wykorzystanie pokarmu przez szczury, u których wywołano doświadczalnie niedobór innych witamin z grupy B, i podnosi wskaźnik śmiertelności w grupach zwierząt żywionych niedoborowo (Morrison, Sarret 1959). Nadmiar leucyny w przypadku diety niskobiałkowej prowadzi do zubożenia ustroju w amid kwasu nikotynowego (Gopalan 1969). Wysokobiałkowa dieta zwiększa zapotrzebowanie ryboflawiny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wolański, Napoleon (red.) 1972. Czynniki rozwoju człowieka. Wstęp do ekologii człowieka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.