niedokrzepliwość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powyższa tabela przedstawia wyniki badań u chorych z z. z. z. n., u których wykazano zmiany o typie niedokrzepliwości, a mianowicie przedłużony czas wapniowy, kefalinowy, kaolinowo-kefalinowy, zmniejszoną zawartość protrombiny w metodzie 1° i 11° oraz upośledzone wytwarzanie tromboplastyny osoczowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.