niedotrenowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powszechnie wiadomo, że różnego rodzaju bodźce psychiczne wywierają różny wpływ na samopoczucie sportowca, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia lub zwiększenia jego aktywności psychomotorycznej. Wiadomo, że obniżenie się psychomotorycznej 'aktywności sportowca może być wynikiem: choroby, stanu poprzedzającego chorobę, niedotrenowania, przetrenowania, braku wiary we własne możliwości, złych warunków atmosferycznych, zdenerwowania, kłopotów natury osobistej, atmosfery panującej w zespole, zachowania się kibiców itp. Dobre zdrowie, wysoka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szubra, Tadeusz (red.) 1975. Bibliografia do tematu Teoria treningu sportowego, Warszawa : AWF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.