niefederalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ilość szpitali prywatnych nie obliczonych na zysk wykazuje ostatnio stały wzrost, częściowo dzięki finansowaniu przez rząd federalny 25°/o kosztów budowy wszystkich niefederalnych urządzeń zdrowotnych („Study Paper”, s. 78). Dalej, spadek przeciętnego czasu pobytu pacjentów w tych szpitalach zmniejszył nacisk na istniejące urządzenia. Przeciętna ta spadła z 15,4 dni w 1932 r. do 11,1 dni w 1948 r. i 9,6 w 1957 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gillman, Joseph M. 1969. Kryzys amerykańskiej prosperity, tłum. Z. Chodkiewicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.