niefilozofia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 8. (Prawda, że poza filozofią filozofii istnieją jeszcze filozofie, które można by nazwać filozofiami indywidualnymi 2. Ich metoda jest prawdziwie filozoficzna — wychodzą one z tego, co absolutne, tylko nie z tego, co czysto absolutne. Dlatego też właściwie składa się na nie zarówno filozofia, jak niefilozofia, a im dokładniejsze jest to wymieszanie, tym jest ciekawsze. Filozofie te mają u podstaw charakter indywidualny — pewną syntezę gwałtem przyjmują jako tezę. Prezen...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Novalis 1984. Uczniowie z Sais. Proza filo­zo­ficzna – studia – fragmenty, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.