niefinitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) leksem. Leksem odmienny zawiera więcej niż jedną formę wyrazową, a poszczególne formy mcgą mieć nieco inne cechy składniowe; konieczne jest podanie we wstępie do słownika stosownych umów, przyjętych dla leksemów odmiennych różnych typów. Rozważmy przykład. Jak wiadomo, wymagania konotacyjne form finitywnych leksemu czasownikowego różnią się od wymagań form niefinitywnych (bezokolicznika, imiesłowu przysłówkowego); także wśród form finitywnych bezosobnik wymaga czegoś innego niż formy osobowe; wreszcie fermy osobowe trzeciej osoby różnią się wymaganiami od form pierwszej i drugiej osoby. Można się umówić, że schemat konotaeyjny przypisany danemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.