niefregowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla tych autorów semantyka sytuacyjna jest narzędziem żmudnej pracy. Zainteresowania ich ogniskują się wokół konkretnych zjawisk języka naturalnego, które starają się oni zadowalająco zanalizować za pomocą pojęcia sytuacji. Chciałbym, by i ten artykuł był napisany w ten sposób. Jak już powiedziałem, aparatura języka pierwszego rzędu jest zbyt wąska, by pozwalała w rozstrzygający sposób zbadać zalety i wady semantyki sytuacyjnej. Jednakże wybór języka pierwszego rzędu nie wynikał jedynie z mojego zainteresowania logiką niefregowską Suszki. Istnieje na ogół hierarchia prób, przez które każde przedsięwzięcie teoretyczne musi przejść, zanim uzna się je za udane. W tym wypadku próba języka pierwszego rzędu wydaje mi się bardziej pierwotna niż próba języka naturalnego, chociaż pewien jestem, że niektórzy by się ze mną nie zgodzili...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy (red.) 1994. Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN ; Zakład Semiotyki Logicznej UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.