niefreudowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Twórczość artystyczna kreując właściwą sobie wizję świata nie jest i nie może stać się językowo werbalizowana, nawet przez samego twórcę. Istotną tego przyczyną jest niemożność dosięgnięcia przez świadomą introspekcję — co jest zresztą fundamentem nawet niejungowskiej i niefreudowskiej psychoterapii i psychoanalizy — do ogromnej, w porównaniu z umysłem świadomym, informacji (wg N. Wienera), zawartej „w głębi”, w umyśle nieświadomym. Tak więc, język (naturalny lub inny, będący językiem sensu stricto) nie może stanowić właściwego sztuce (nie literaturze) środka wyrazu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Heller, Michał, Michalik, Alicja, Życiński, Józef (red.) 1987. Filozofować w kontekście nauki, Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.