nieheroistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kowski nie chciał dać się namówić na wiarę czy ideologię „pryncypialnego” Skiwskiego — i oczywiście to on ze swoim „sceptycyzmem”, ze swoją ostrożną metodologią, ze swoją zupełnie nieheroistyczną koncepcją walki o treści kulturalne miał za sobą w tym sporze rozum historii, on okazywał się „pryncypialistą” i „wyznaniowcem”, ale w całkiem przeciwstawnym sensie niż domagał się tego Skiwski. Irzykowski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.