niehierarchiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ze względu na rządy sprawowane w zakonach dzieli się je na zakony hierarchiczne (takie, w których władzę sprawują przełożeni różnych stopni) i niehierarchiczne, w których każdy klasztor jest samoistny (sui iuris) i nie podlega innym przełożonym spoza tego klasztoru. Związek kilku tego rodzaju klasztorów autonomicznych tego samego zakonu nazywa się kongregacją mniszą (congregatio monástica)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalewski, Marian 1960. Mały słownik teologiczny, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.