nieintensiwum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zasady łączliwości przymiotników z tego rodzaju członami wymagają osobnego zbadania. Ten typ połączeń w materiale rozpisywanym z tekstów przeważa. Na liczbę około 200 wypisanych połączeń przymiotnika z członem składniowo zależnym około 75% stanowią połączenia adwerbialne (w tym zarówno adwerbia intensiwa, jak i nieintensiwa), a tylko około 25% stanowią połączenia z członami o charakterze nieadwerbialnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SGram - Studia Gramatyczne (Wro­cław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.