niekauzatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Por. np. kauzatywne Jan bieli płótno. — Płótno jest bielone przez Jana. wobec niekauzatywnych: Jan kocha Marię. — Maria jest kochana przez Jana.; Jan posiada dom, który się nikomu nie podoba. — Posiadany przez Jana dom nikomu się nie podoba. Wartość frazy argumentowej występującej w funkcji dopełnienia w strukturze wyjściowej również nie jest jednoznaczna, dopuszczalne są także frazy o wartości parametrycznej (częste jako transformy zdań w pozycji argumentowej), por. Wojtek przespał dwie godziny. vs Przespane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sambor, Jadwiga, Linde-Usiekniewicz, Jadwiga, Huszcza, Romuald (red.) 1993. Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom po-święcony pamięci Adama Weinsberga, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.