niekompletywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przypiszmy im zatem następujące dwie różne struktury powierzchniowosyntaktyczne, które przedstawione są na rys. 2 i 3. Strzałki oznaczają relacje zależności składniowej, a cyfry przy strzałkach oznaczają różne typy relacji powierzchniowo-syntaktycznych, czyli tzw. przez I. Mielczuka, 1974, PSO, odpowiednio: 1 — relację kompletywną, -1 — relację niekompletywną (I. Mielczuk, 1974, nazywają adresatywną), 2 — relację określającą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.