niekomunista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lizmu”. W miarę rozwoju akcji, w którą zręcznie wpleciono sporo zdjęć dokumentalnych, widz zostaje wciągnięty w atmosferę rozgrywających się wydarzeń, zaczyna się przejmować, oburzać, zajmowrać stanowisko. Dopiero pod koniec, gdy na ekranie pojawiają się groteskowi Amerykanie — kapitaliści i ,,podżegacze wojenni”, temperatura zachodniego widza niekomunisty opada i budzi się krytycyzm wobec niewybrednych chwytów politruckopropagandow-ych. KRYTYK...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.