niekonstytucyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mieszkańców żyje poza prawem. W Stanach Zjednoczonych obejmuje ona część biedoty, wielu nielegalnych imigrantów i niektórych innych najsłabszych członków społeczeństwa. Są oni pozostawieni samym sobie, czasami w sposób niezamierzony, ale zawsze nielegalnie; niekonstytucyjnie. Natomiast na Tahiti, czy w przypadku każdej innej tyranii, pozostawieni samym sobie są rządzący, w tym sensie że działają w sposób pozaprawny, czyli niejako poza państwem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Van Doren, Charles 1996. Historia wiedzy od zarania dziejów do dziś, przeł. B. Stokłosa, R. Gołędowski, Warszawa : al fine
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.