niemiecko-żydowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tym pouczającym studium zatrzymamy się dziś na polskiej części naszej ojczyzny, w węższym znaczeniu tego wyrazu. Już zeszłego lata, w związku ze sławetną pacyfikacją i reorganizacją Polski za pomocą szrapneli i kamienia piekielnego, zdemaskowaliśmy niemiecko-żydowskie kłamstwa o „przewadze ludności niemieckiej” w miastach, o „wielkiej niemieckiej własności ziemskiej” na wsi i o królewsko-pruskich zasługach położonych dla wzrostu ogólnego dobrobytu. Czy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Michnik, Helena (oprac.) 1960. Marks i Engels o Polsce. Zbiór materiałów w dwóch tomach. T. 1, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.