nienauczycielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — albo ukończyły odpowiedni zakład kształcenia nauczycieli szkół zawodowych i odbyły co najmniej roczną praktykę zawodową nienauczycielską odpowiadającą nauczanej specjalności, — albo wreszcie osoby, które uzyskały dyplom mistrzowski w danej specjalności i przygotowanie pedagogiczne, bądź też osoby, które mają co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową nienauczycielską i złożyły egzamin na nauczyciela zawodu szkół zawodowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godlewski, Michał, Wiatrowski, Zygmunt 1971. Kształcenie nauczycieli szkół zawodowych, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.