nieobmyty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) We dwadzieścia parę lat później, kiedy słyszał o missyi księdza Antoniewicza odprawianej po ekscessach r. 1846 między ludem nieobmytym jeszcze ze krwi niewinnych ofiar, zapewne powyższego ogólnego zdania nie byłby drugi raz bez pewnych zastrzeżeń powtórzył. Że potępienie missyj nie było u niego bezwarunkowe, najlepićj przekonywa list do Stanisława Kożmiana pisany w r. 1852 z 11 maja, gdzie tak się wyraża:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.