nieochrzczony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ostatnich dziewięciu latach 70.000 małżeństwom zawartym wyłącznie w urzędach stanu cywilnego przeciwstawiało się zaledwie 45.000 ślubów kościelnych. Dopiero w 1945 r. liczby te wyrównują się nieco (9854:6623). A pomimo, że procent dziecij nieochrzczonych jest jeszcze stosunkowo nieznaczny, to jednak wyczuwa się coraz bardziej, że brak prawie zupełnie właściwej postawy wobec sakramentalnej treści Chrztu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.