nieoportunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A potem Byron pociągał Polaków konsekwencyą charakteru i konsekwencyą w opozycyi aż do wyjazdu z Anglii, co może spowodowało poniekąd konsekwencyę polskiej opozycyi aż do emigracyi. W Polsce konsekwentne i nieoportunistyczne charaktery były pożądane i skoro nowsze dzieje wydawać ich nie mogły, z radością typ tegoż powitano w literaturze. W dziełach jego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Windakiewicz, Stanisław 1914. Walter Scott i lord Byron w odniesieniu do polskiej poezyi romantycznej, Kraków : Druk. Uniw. Jagiell.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo