nieoptimum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) panuje. Tu i tam jest bowiem problematyka rozwiązań uwikłana nieodwołalnie w potrzebę kompromisów. Chodzi o dylematy, które można nawet nazwać antynomiami konstruktorskimi. Dochodzi do nich, ilekroć optima jako maksima jednych funkcji stanowią zarazem nieoptima innych, tak samo pożądanych. Dotyczy to np. stosunku między korygowaniem odchyleń i tendencją drganiową, którą układy, korygowane optymalnie, od razu przejawiają. Kolizje takie są zwykle bardziej zawiłe (nie tylko dwuparametrowe). Jak się kiedyś powiedziało, niemożliwy jest wieloryb o ruchliwości pchły; toteż ewolucja pracuje w środowisku, pełnym podobnych dylematów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.