niepassivum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podmiotu czynności (gramatycznego subiectum) i agensu. Odpowiednio do tego w języku polskim wyodrębniamy dwie strony: passivum — człon binarnego przeciwstawienia, w którym subiectum nie jest sprawcą czynności (S = A) i niepassivum, czyli activum — człon przeciwstawienia nie wykazujący tego stosunku. Znaczonym (mocnym) członem opozycji będzie passivum, oznaczające skierowanie czynności werbalnej na subiectum wedle formuły: S^-P^-Part. pass.; nie znaczonym (słabym)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wilczewska, Krystyna 1966. Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.