nieperfektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) por. np. 3anuc-a-mb : 3anuc-biea-mb, a więc trudno jest wiązać perfektywność z prefiksem (w tym wypadku 3a-). Zupełnie zewnętrzny fakt identyczności fonologicznej sufiksu w czasownikach prefiksalnych perfektywnych z sufiksem w odpowiednich czasownikach bezprefiksalnych nieperfektywnych (por. 3anucamb — nucamb) nie może stanowić wystarczającego argumentu przeciwko traktowaniu tego sufiksu w czasowniku prefiksalnym jako wykładnika perfektywności. Szeroko rozpowszechnione, aczkolwiek oparte na powierzchownych obserwacjach, szkolno-tradycyjne ujęcie czasowników, podniesione do rangi teorii przez S. Karcevskiego19 w jego schemacie „stopni derywacji” (nucamb -> 3anucamb -> 3anucbieamb), nie może stanowić właściwej podstawy analizy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bo­­­­­­­­gusławski, Andrzej 1963. Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku rosyjskim, Wrocław : Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.