niepożyteczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kontroli przez władzę. Logice tego przekształcenia ulegają kolejne człony nowożytnych koncepcji demokracji, jak sprawa obywatelskich praw czy prawomocności działań opozycji16. Sprawa pierwsza rozwiązana zostaje przez przyznanie pełni praw każdemu obywatelowi in abstracto, warunkowane przysługującą władzy oceną pożyteczności czy też niepożyteczności jego działań dla realizacji „dobrego społeczeństwa” in concreto17...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Strzelecki, Jan 1989. Socjalizmu model liryczny. Założenia o rzeczywistości w mowie publicznej. Polska 19751979, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.