niepojedynczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nowe terminy: kategorie selektywne wobec fleksyjnych; ogólne wobec szczegółowych; kategorie gramatyczne. Nazwy używane przy analizie różnych języków: rodzaj (kategorie szczegółowe: męski, żeński, nijaki, ożywiony, nieożywiony, pospolity, własny); liczba (kategorie szczegółowe: pojedyncza, mnoga, podwójna, potrójna, nieliczna, liczna); osoba (kategorie szczegółowe: pierwsza, druga, trzecia; inkluzywna: ekskluzywna pierwsza osoba liczby niepojedynczej); przypadek (kategoi-ie szczegółowe: nominativus, accusatmis, ergativus); systemy przypadkowe (typu nominatywnego, akuzatywnego, ergatywnego i ergatywno-akuzatywnego); lokalizacja lub posiadanie; odniesienie do podmiotu; odniesienie do przedmiotu; strona (kategorie szczegółowe: czynna, bierna, medio-pasywna; przechodnia, nieprzechodnia); czas; tryb; aspekt; orzekanie = charakter osobowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hockett, Charles F. 1968. Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.