niepolonocentryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i uważamy za coś wbrew logice rozwoju historycznego. W rzeczywistości były to następujące po sobie trzy fakty, napawające dumą późniejszych Niemców, Rosjan i Austriaków, gdy rozważali i rozważają pełne sukcesów politycznych dzieje swych narodów. Historia traktowana obiektywnie, a zatem niepolonocentryczna, ale też nie germanocentryczna czy rusocentryczna, winna się zadowalać bezstronną informacją przekazywaną np. przez załączoną mapkę ziem zajmowanych przez ludność etnicznie polską po r. 1795...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Furdal, Antoni 2000. Polska oda do radości. Język i kultura narodowa we wspólnej Europie, Wrocław ; Warszawa : Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.