nieporęczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nienaturalność,ż/ nienormalność, ż/ nienowoczesność,ż/ nieobecność, ż/ nieobliczalność, ż/ nieobowiązkowość, ż/ nieobycie, n/ nieodmienność, ż/ nieodpłatność, ż/ nieodpowiedniość, ż/ nieodpowiedzialność, ż/ nieodwołalność, ż/ nieodwracalność, ż/ nieodzowność, ż/ nieogledność, ż/ nieograniczoność, ż/ nieokreśloność, ż/ nieomylność, ż/ nieopatrzność, ż/ nieopłacalność, ż/ nieosiągalność, ż/ nieostrość, ż/ nieostrożność, ż/ nieparzystość, ż/ niepełnoletniość, ż/ niepełnoletność, ż/ niepełnoprawność, ż/ niepełność, ż/ niepewność, ż/ niepoczytalność, ż/ niepoczytność, ż/ niepodatność, ż/ niepodległość, ż/ niepodobieństwo, n/ niepodważalność, ż/ niepodzielność, ż/ niepojętność, ż/ niepomyślność, ż/ niepopłatność, ż/ niepoprawność, ż/ niepopulamość, ż/ nieporadność, ż/ nieporeczność, ż/ nieporównywalność, ż/ nieposłuszeństwo, n/ niepospolitość, ż/ niepotrzebność, ż/ niepowszedniość, ż/ niepowściągliwość, ż/ niepowtarzalność, ż/ niepoznawalność, ż/ niepozorność, ż/ niepraktyczność, ż/ nieprawdopodobieństwom/ nieprawdziwość, ż/ nieprawidłowość, ż/ nieprawomyślność, ż/ nieprawość, ż/ nieproporcjonalność, ż/ nieprzekładalność, ż/ nieprzenikliwość, ż/ nieprzepuszczalność, ż/ nieprzetłumaczalność, ż/ nieprzezomość, ż/ nieprzychylność, ż/ nieprzydatność, ż/ nieprzyjemność, ż/ nieprzystawalność, ż/ nieprzystępność, ż/ nieprzytomność, ż/ nieprzytulność, ż/ nieprzyzwoitość, ż/ niepunktualność, ż/ nieracjonalność, ż/ nierealność, ż/ nieregulamość, ż/ niereligijność, ż/ nierentowność, ż/ nierozdzielność, ż/ nierozerwalność, ż/ nierozłączność, ż/ nierozsądek, m/ nieroztropność, ż/ nierozwaga, ż/ nieróbstwo, n/ nierównomierność, ż/ nierównosylabowość, ż/ nierówność, ż/ nierównowaga, ż/ nieruchliwość, ż/ nierytmiczność, ż/ nierzeczywistość, ż/ nierzetelność, ż/ niesamodzielność, ż/ niesamowitość, ż/ niesceniczność, ż/ niesforność, ż/ nieskazitelność, ż/ nieskładność, ż/ nieskończoność, ż/ nieskromność, ż/ nieskuteczność, ż/ niesłowiańskość, ż/ niesłowność, ż/ niesłuszność, ż/ niesolidamość, ż/ niesolidność, ż/ niespójność, ż/ niesprawdzalność, ż/ niesprawiedliwość, ż/ niesprawność, ż/ niesprzeczność, ż/ niestałość, ż/ niestaranność, ż/ niestateczność, ż/ niestawiennictwo, n/ niestosowność, ż/ niestrudzoność, ż/ niesumienność, ż/ niesymetryczność, ż/ niesystematyczność, ż/ nieszablonowość, ż/ nieszczelność, ż/ nieszczerość, ż/ nieszkodliwość, ż/ nieszlachetność, ż/ nieściągalność, ż/ nieścisłość, ż/ nieściśliwość, ż/ nieśmiałość, ż/ nieśmiertelność, ż/ nieśność, ż/ nieświadomość, ż/ nieświeżość, ż/ nieterminowość, ż/ nietolerancja, ż/ nietolerancyjność, ż/ nietrafność, ż/ nietrwałość, ż/ nietrzeźwość, ż/ nietykalność, ż/ nietypowość, ż/ nieuchronność, ż/ nieuchwytność, ż/ nieuctwo, n/ nieuczciwość, ż/ nieudolność, ż/ nieufność, ż/ nieugietość, ż/ nieumiejętność, ż/ nieuprzejmość, ż/ nieurodzaj, m/ nieurodzajność, ż/ nieustępliwość, ż/ nieuwaga, ż/ nieważkość, ż/ nieważność, ż/ niewdzięczność, ż/ niewiara, ż/ niewiarogodność, ż/ niewiedza, ż/ niewierność, ż/ niewinność, ż/ niewłaściwość, ż/ niewolnictwo, n/ niewolniczość, ż/ niewprawność, ż/ niewrażliwość, ż/ niewspółczesność, ż/ niewspółmiemość, ż/ niewybredność, ż/ niewygoda, ż/ niewykonalność, ż/ niewymuszoność, ż/ niewypłacalność, ż/ niewyrazistość, ż/ niewyrozumiałość, ż/ niewystarczalność, ż/ niewzruszoność, ż/ niezależność, ż/ niezamożność, ż/ niezaradność, ż/ niezawisłość, ż/ niezawodność, ż/ niezbędność, ż/ niezborność, ż/ niezbywalność, ż/ niezdamość, ż/ niezdatność, ż/ niezdolność, ż/ niezgodność, ż/ nieziszczalność, ż/ niezliczalność, ż/ niezłomność, ż/ niezmienność, ż/ nieznajomość, ż/ niezniszczalność, ż/ niezręczność, ż/ niezwrotność, ż/ niezwykłość, ż/ nieżyciowość, ż/ nieżyczliwość, ż/ nieżywotność, ż/ nikczemność, ż/ nikłość, ż/ niskość, ż/ niszczycielstwo, n/ nitkowatość, ż/ niższość, ż/ nomadyzm, m/ nonsensowność, ż/ nonszalancja, ż/ normalność, ż/ normatywność, ż/ nosicielstwo, n/ 222...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.