niepropagowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie było mowy o tym, dlaczego tak mało wykorzystana jest seria „Książek Nowego Czytelnika” w stosunku do wysiłku wydawniczego. Zachodzi wobec tego pytanie co do celowości wydawnictwa tej serii. Przecież wykorzystanie w 40#/« przez młodzież — to nie jest tak ważne, bo ta seria jest pomyślana dla byłych analfabetów. Jeżeli jest ona nie wykorzystana, to czy przyczyna leży w formie edytorskiej czy w obojętnym stosunku bibliotekarzy i niepropagowaniu jej wśród czytelników? Chodzi mi też o materiały świetlicowe wydawane przez „Czytelnika”. Nie słyszeliśmy wcale tego, czy zespoły świetlicowe wykorzystują je, czy rozszerzają i czy my mamy występować o wydawanie tych materiałów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.