nieprywatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ze względu na przejrzystość zapisu zdecydowaliśmy się na tablicowy zapis cech, zrezygnowaliśmy jednak z zapisu zerojedynkowego, gdyż ten, przy konieczności uwzględnienie hierarchii niektórych spośród cech oraz Opozycji nieprywatywnych, wymagałby wprowadzenia ogromnej liozby rubryk, co znacznie pogorszyłoby ozytelność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bojar, Bożenna 1979. Opis semantyczny czasowników ruchu oraz pojęć związanych z ruchem, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.