nieprzenoszenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiernych. Ze zrozumienia tej trudności wypływają w wypowiedziach propozycje zmniejszenia parafii i diecezji, tworzenia i wykorzystywania w pracy parafialnej kościołów filialnych, wyzyskania w podziale administracyjnym wszystkich bez wyjątku kościołów zakonnych, wreszcie — powracający w różnych wypowiedziach pomysł terytorialnego dzielenia całego obszaru parafii pomiędzy poszczególnych księży, ale księży utrzymujących już stały kontakt duszpasterski z wiernymi zamieszkującymi powierzony im odcinek i ponoszący za nich odpowiedzialność (z tym łączy się postulat większej stabilizacji personalnej w parafiach i nieprzenoszenia bez potrzeby wikarych z jednej parafii do drugiej)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.