nieredundancyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponieważ w dalszej części rozważań będziemy zajmować się poszukiwaniem minimalnych lub nieredundancyjnych zbiorów obu rodzajów, dla uproszczenia przyjmijmy następujące oznaczenia: T — zbiór wszystkich testów dla danego układu, Tw„ — nieredundancyjny detekcyjny zbiór testów, Fwmln minimalny detekcyjny zbiór testów, Tin — nieredundancyjny diagnostyczny zbiór testów, Timia — minimalny diagnostyczny zbiór testów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.