niereklamowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cały cytat spełniłby swoją rolę równie dobrze w stosunku do innych, niereklamowych, krótkich informacji, napisów, druków drobnych itp. Ostatnie zdanie zaś można by bardziej przystosować do naszego tematu nadając mu brzmienie: Estetyka (czyli sztuka) musi być na usługach języka pisanego i czytelnictwa; ubocznym oddziaływaniem pisma ma być kształcenie zamiłowań estetycznych i ich popularyzacja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbańczyk, Stanisław (red.) 1969. Język polski. Poprawność – piękno – ochrona, Bydgoszcz : BTN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.