nieretorycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Są w tym tomie wiersze, które gubi retoryczne wyliczanie i pisarska uczciwość prozaika-moralisty. W wierszu „Wachta” wymieni Grynberg wszystko czym człowiek nie jest, żeby powiedzieć tę jedną chcianą linijkę; czym jest. „Mysim piskiem i psim skowytem". Ale w tym samym wierszu zdanie niespodziewanie, nieretorycznie piękne: „Płyną brzegi po morzach nocy”. I tęsknota do jednoznaczności. Bodaj tej, którą wyznacza rytm przyrody, kosmosu:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.