nierobot

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Żyburowski, Moczygębski\ Gardzilud — kalka gr. mizantropa w intermedium Kaspra Pętkowskiego), niektóre utwory z kręgu literatury sowizdrzalskiej (Grzeszczuk 1966), niektóre pastorałki dramatyczne (por. antroponimy pasterzy z „Dialogu na Boże Narodzenia” z XVII/XVIII w.: Nierobot, Cedzimleko, Gryzisyr — por. Artotrogus u Plauta od artos „chleb’ i trogo „gryźć’), publicystyka „Monitora” i komedia oświeceniowa, „Wiadomości Brukowe” (Rzepka 1961), komedie Fredry i Bauckiego (Domagała 1964, Zaleski 1973, 1976), powieści satyryczne Bałuckiego, Lama i Struga. Refleksy tego nurtu odnaj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Biolik, Maria (red.) 1993. Onomastyka literacka, Olsztyn : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.