nierobotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyalienowanej obejmuje oba stosunki: stosunek robotnika do pracy, do produktu jego pracy i do nierobotnika oraz stosunek nierobotnika do robotnika i do produktu jego pracy”191. Czy można stąd wnioskować, że własność prywatna rodzi wyobcowaną pracę? Taki wniosek wyciągają, co prawda z zastrzeżeniami, niektórzy badacze 192, wychodząc z faktu, że w rozwiniętym społeczeństwie kapitalistycznym własność prywatna stanowi podstawę, na której nieustannie reprodukuje się, rozwija praca wyobcowana. Ale jeśliby własność prywatna historycznie poprzedzała pra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ojzerman, T. I. 1966. Powstanie filozofii marksistowskiej, tłum. W. Jankowski, M. Kelles-Krauz, L. Smolińska, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.