nierodzajnikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przyłączony. Powierzchniowym refleksem tej różnicy semantycznej jest w tych ostatnich obecność zewnętrznego rodzajnika określonego (w języku angielskim niekiedy równoważnego zera), a w językach romańskich ponadto obecność rodzajnika określonego przed wewnętrznym nomen abstractum (w języku angielskim w obu typach struktur wewnętrzne nomen abstractum jest bez rodzajnika na mocy znanej reguły idiomatycznej nierodzajnikowania abstraktów użytych absolutnie), por. GI podstawowe i derywowane: love of glory, taste for risk, taste for exactness, passion for power/for voyages vs a desire for glory, a desire for revenge; fr. iamour de la gloire, le goût du risque, le goût de...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karolak, Stanisław 1990. Kwantyfikacja a determinacja w językach naturalnych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.