nierodzimski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) męczy go i odrywa od pisarstwa. Wtedy Kret zaproponował Morcinkowi pracę na swym Uniwersytecie na bardzo dobrych warunkach, zauważył bowiem, że pisarz coraz częściej zagląda do siedziby UL-u, zostaje na wieczornych spotkaniach, wygłasza gawędy, uczestniczy żywo we wszystkim, co przeżywa Uniwersytet. Dla Nierodzimskiej uczelni stanowiło to sporą atrakcję. Morcinek posiadał wówczas samochód, kupiony za nagrodę otrzymaną za Wyrąbany chodnik i przywoził nim do UL-u wszystkich swych gości, byli to m.in.: Maria Dąbrowska, Jerzy Cierniak, prof. Jadwiga Ackerman, Leon Kruczkowski i Jan Wiktor...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Heska-Kwaśniewicz, Krystyna 1993. „Kolorowy rytm życia”. Studia o prozie Gustawa Morcinka, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.