nierodzimy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czoną, aleksandryjską, scholastyczną. W Birmingham jest olbrzymia bibljoteką publiczna, poświęcona tylko Szekspirowi, w niej Hamletologji kilka tysięcy tomów; nasz Matlakowski badał to z niezwykłą, nierodzimą sumiennością. Atoli od tego czasu upłynęło już ćwierćwiecze wiedzą szekspirowską narosłe i teraz możnaby już dodać drugi tom potworniej grubszy a Hamletologja wzbogaciłaby się jeno może relatywnie. Trzeba się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.