nierosyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wypada raczej odpowiedzieć negatywnie. Rozwój tych stosunków wykakazuje bowiem wszędzie, gdzie procesy narodowościowe osiągnęły większy stopień napięcia, zatem w Gruzji, na Ukrainie i na Białorusi, że polityka narodowościowa partji komunistycznej sprzyja wzrostowi separatyzmów narodowościowych, nie łagodzi, lecz wzmaga antagonizmy narodowościowe i nie zadawalnia rosnących aspiracyj narodowych poszczególnych republik. Emancypacyjny ruch narodowościowy przekracza wszędzie ramy polityki, zmierzającej do zaopatrzenia narodowości nierosyjskich w podręczniki i gramoty pisane w ich rodzimym języku. Przczyna tego zjawiska zda się tkwić w zasadniczym błędzie partji, polegającym na zapoznawaniu rzeczywistości, na którą spogląda przez szkło doktryny materjalizmu i błędem w założeniu upraszczania problemu narodowościowego. Pojęcie narodowości nie jest bowiem tern, czem je mianuje mater...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.