nierozświecony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) słu. Tu bowiem był szczyt negacyjnej afirmacji autora, który jednocześnie wcale sobie nie zdawał sprawy z tego, jak głęboko podkopywał chrześcijanizm, a w szczególności Kościół. Nie trzeba zapominać, że w tej porze dużo kwestii nierozświeconych błąkało się w pewnym mroku, nad utrzymaniem którego pracowała filozofia niemiecka. Kwestie te rozstrzygnięte były może przed wiekami, ale dźwigały się teraz z zapomnienia pod nową szatą, odziane tajemniczą terminologią. Kościół z swej strony nie był jeszcze tak jasno,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krasiński, Zygmunt 1991. Korespondencja. Listy do różnych adresatów. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.