nierozświetlony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wracała teraz do trzeciego pawilonu wolno, z ciężarem troski, nierozświetlonej odrobiną choćby dobrej nadziei, z przysłoniętem widzeniem przyszłości. O ile kilka dni temu zdawała sobie sprawę ze swego dla Witana uczucia o treści czystej, niezmyślonej, lecz mimo to przewidującej najdalej idące poświęcenia, o tyle teraz istota tego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żyznowski, Jan 1924. Kamienie ugorne. Powieść, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.