nierozbudowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) s. 488). Co więcej, mówiąc o akumulacji pierwotnej, Marks podkreślił decydującą rolę, którą łupy uzyskiwane z kolonii odgrywały w powstaniu i rozwoju kapitalizmu w Europie. Niemniej jednak możemy obecnie stwierdzić, że nierozbudowanie przez Marksa jego teoretycznego modelu w taki sposób, aby obejmował on zarówno rozwinięte, jak i nierozwinięte części świata kapitalistycznego (brak ten Marks zapewne uzupełniłby, gdyby śmierć nie przeszkodziła mu w dokończeniu jego dzieła) spowodowało niepożądane skutki w postaci zbyt wyłącznego skoncentrowania uwagi na rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Dopiero...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baran, Paul A., Sweezy, Paul M. 1968. Kapitał monopolistyczny. Szkice o amerykańskim systemie gospodarczym i społeczanym, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.