nierozpowity

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) liło, ne quid detrimenti Dania capiat. Hamlet kosmopolita, Hamlet artysta, Hamlet boitemien, za to wszystko nietylko nie okazuje Polonjuszowi patrjocie, nacjonaliście i podporze dynastji jakiejkolwiek wdzięczności, ale go na każdym kroku wyśmiewa i wyszydza, dyfamuje i demaskuje. Niema takich obelg i przezwisk, jakiemiby ojca Ofelji nie obsypywał; a to „that great baby nierozpowite jeszcze z powijaków“. Choć do swoich wędrownych aktorów, którzy zatrzymali się na Elsingórskim zamku, mówi z admonicją: and look you mock him not (baczcie jeno, byście z niego sobie nie kpinko wali), sam kpinkuje ze starego wygi, ale i starego, wiernego sługi Kłaudjuszów bez opamiętania i bez hamulca. Don Hamleta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.