nierozpoznawanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeżeli te dwa warunki nie są spełniane albo jeżeli osoba, która chce rozstrzygnąć, czy dany czyn jest jej obowiązkiem, nie jest w .pełni moralnie rozwinięta (a Prichard bez uzasadnienia stwierdza istnienie różnych stopni rozwoju moralnego) — co byłoby trzecim warunkiem — wówczas nie jest możliwe prawidłowe rozpoznanie przez intuicję słuszności danego czynu. Niewypełnieniem tych trzech warunków tłumaczy Prichard takie fakty, jak nierozpoznawanie wielu obowiązków czy brak zgody co do tego, które czyny są słuszne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.