nierozproszenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak więc — w wielkim skrócie — w moim rozumieniu wszelka chrześcijańska modlitwa stanowi wzrastającą świadomość Boga w Jezusie. Aby osiągnąć tę świadomość, musimy dojść do stanu pozbawionego rozproszenia, do stanu uwagi i skupienia, to znaczy, do stanu świadomości. Jedyną drogą wiodącą do tego spokoju, nierozproszenia i skupienia, jaką udało mi się odkryć w moim ograniczonym życiu, jest mantra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Main, John 1995. Chrześcijańska medytacja, tłum. G. Kowalewski, R. Ranus, Poznań : Zysk i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.