nierozprowadzony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) .Jak z powyższego streszczenia wynika, Olizarowski zwrócił w uzupełnieniu swym główną uwagę na osobę Hrabiny, na jej wewnętrzną przemianę, na jej przeobrażenie z narodowo obojętnej na gorąco czującą Polkę. Wobec takiego ujęcia sprawy akcja historyczna dramatu staje się drugorzędnym motywem, usuniętym niejako w głąb — nierozprowadzonym z taką dokładnością, jak motyw pierwszy. Obok Hrabiny wysuwa się na pierwszy plan O. Marek, wpływający na jej przemianę duchową, ponadto Zbrój, odgrywający tak ważną rolę w jej ocaleniu, inne zaś postaci nie mają tu już większego znaczenia. Między innymi Pułaski występuje tylko w akcie ostatnim,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.